facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

EU - National Projects

Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης ως ενεργό μέλος.

Villi EuVili Project
Visual Video Literacies
Πλαίσιο έργου: Erasmus+/ Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for higher education
Project Reference: 2016-1-UK01-KA203-024462
Διάρκεια: 2016-2018
Εταίροι:  LANCASTER UNIVERSITY (UK), DANUBE UNIVERSITY KREMS (Austria), CARDET (Cyprus), WIDE Services(Greece), EUROPALSA (Greece)
Ιστοσελίδα: https://mooc.viliproject.eu/, https://viliproject.eu/

Ensp1 EuEuropean Network for Smoking and Tobacco Prevention Training Program
Πλαίσιο έργου: Pfizer Independent Grant for learning & Change.
Διάρκεια: 2016-2018
Εταίροι: ENSP, Global Bridges, WIDE Services
Ιστοσελίδα: http://elearning-ensp.eu/

Tale EuTALE Project
Teachers’ Assessment Literacy Enhancement (TALE) Project
Πλαίσιο έργου: Erasmus+/ Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Τύπος Ενέργειας: Strategic Partnerships for higher education
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2016- Σεπτέμβριος 2018
Εταίροι:  University of Cyprus, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Hellenic Open University, University of Heidelberg, University of Debrecen, University of Bedfordshire
Υπεργολάβος: WIDE Services(Greece)
Ιστοσελίδα: http://taleproject.eu/

Άλλα Ευρωπαϊκά έργα

SouthZEB Logo1 Achieve the necessary conditions towards the implementation of the goals established on the EPBD recast (Energy Performance of Buildings Directive, 2010/31/EU) regarding nearly Zero Energy Buildings


Swing SWING project aims to create sustainable policies in Universities to enable disabled students to have equal access to learning environments and programmes. Partners collaborate in the development, selection, procurement and use of accessible IT and accessibility standards that will be available through the Accessibility Centres in Partner Countries: Morocco and Egypt.


HobaaBringing together scientists and leading researchers from both academia and industry with an interest in the fields of Business Administration and Economics. The HOBA Conference will provide a unique opportunity to discuss both theoretical and practical challenges and to exchange and share experiences and research results about all aspects of these fields.


EkepsyeΠλατφόρμα Τηλεκατάρτισης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση και ευρύτερα τη δια βίου μάθηση σε όλες τις φάσεις της. Εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης Ψυχικής Υγείας & Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


MessiniΑνάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων.

 


EnagronΑνάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων


ZerowastproCapitalize on methods and tools that have been produced under other co-financed projects for zero waste management schemes at the municipal and regional level


Logo UsesponPolicy-makers and practitioners frequently don't have time to extract the most relevant information from complex and often lengthy research reports for their needs. In the context of ESPON, the ESPON Contact Points are well-placed to help with this, by identifying stakeholders' needs and communicating the relevant results to them. USESPON will allow ESPON Contact Points to create support materials and virtual learning environment (VLE) resources, as well as hold interactive events - all designed to make ESPON findings more accessible and easier to implement in practice.


M4allFully exploit the potential of motion-based playful learning experiences for children with disabilities.

 


Sails LogoSupport teachers in adopting an inquiry approach in teaching science at second level (students aged 12-18 years) across Europe


Preaty LogoFormative (e)assessment in primary and secondary schools is the prime focus of this project. PREATY stands for PRoposing modern E-Assessment approaches and Tools to Young and experienced in-service teachers. It aims to share ideas about formative assessment approaches and formative e-assessment tools with and amongst teachers.


SafesocialmediaΕνημέρωση των εκπαιδευτικών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τη συνδρομή πολυμεσικού υποστηρικτικού υλικού όπου παρουσιάζονται ιδέες για δραστηριότητες τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να οχυρωθούν απέναντι στους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο


RepodΒελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των επαγγελματιών που παρέχουν στήριξη σε άτομα με DS όσο και των γονέων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και κατά συνέπεια συμβάλλοντας στην βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών που υιοθετούν.

EU - National Projects

WIDE Services participates in national and international R&D projects as an active member (Partner or Subcontractor). WIDE Services usually has the role of the technical partner which undertakes tasks like creation of projects website, partner internal portal, LMS, content development, MOOCs, synchronous learning, reporting/analytics, graphic design (brochures, social media pages, infographics), SCORM creation, Game development (unity), 3D, VR/AR apps, custom development for web applications and more.

If you are looking for partner, contact us now to discuss about your project!

moodle partner logo
Είστε σε μία έμπιστη και αξιόπιστη εταιρεία.

EU FUNDED

NATIONAL FUNDED