210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

EU - National Projects

Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης ως ενεργό μέλος.
Villi Eu

Vili Project
Visual Video Literacies
Πλαίσιο έργου: Erasmus+/ Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for higher education
Project Reference: 2016-1-UK01-KA203-024462
Διάρκεια: 2016-2018
Εταίροι:  LANCASTER UNIVERSITY (UK), DANUBE UNIVERSITY KREMS (Austria), CARDET (Cyprus), WIDE Services(Greece), EUROPALSA (Greece)
Ιστοσελίδα: https://mooc.viliproject.eu/, https://viliproject.eu/

Tale Eu

TALE Project
Teachers’ Assessment Literacy Enhancement (TALE) Project
Πλαίσιο έργου: Erasmus+/ Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Τύπος Ενέργειας: Strategic Partnerships for higher education
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2016- Σεπτέμβριος 2018
Εταίροι:  University of Cyprus, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Hellenic Open University, University of Heidelberg, University of Debrecen, University of Bedfordshire
Υπεργολάβος: WIDE Services(Greece)
Ιστοσελίδα: http://taleproject.eu/

Ensp1 Eu

European Network for Smoking and Tobacco Prevention Training Program
Πλαίσιο έργου: Pfizer Independent Grant for learning & Change.
Διάρκεια: 2016-2018
Εταίροι: ENSP, Global Bridges, WIDE Services
Ιστοσελίδα: http://elearning-ensp.eu/

EU FUNDED

NATIONAL FUNDED