210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η WIDE Services αναλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σύγχρονα εργαλεία elearning σε μικρές ή μεγάλες ομάδες χρηστών.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί την εκπαίδευση των εταιριών στο πρόγραμμα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,25%) ΕΤΟΥΣ 2015». Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Η υποβολή της πρότασης του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΛΑΕΚ είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

CosylabΗ WIDE Services με τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει στο e-learning μπορεί με υπευθυνότητα να προσφέρει τα παρακάτω σεμινάρια μόνη της ή σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα CosyLlab του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOODLE

Εκπαίδευση καθηγητών συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες, για πλήρη εξοικείωση στη χρήση των εργαλείων του καθηγητή ή δημιουργού μαθημάτων στο Moodle.

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την εποπτεία των μαθημάτων και των εκπαιδευομένων μέσα σε αυτά τα μαθήματα. Μέσα από τα μαθήματα των καθηγητών, καλύπτονται μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν:

 1. Διαχείριση του μαθήματος (επιλογές εμφάνισης και λειτουργικές, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κ.α.).
 2. Εξοικείωση με τα εργαλεία του καθηγητή (προσθήκη εκπαιδευτικών πόρων, προσθήκη δραστηριοτήτων όπως τεστ αξιολόγησης, προσθήκη block πρόσθετων λειτουργιών).
 3. Διαχείριση χρηστών (δημιουργία ομάδων, δημιουργία σημειώσεων για τον κάθε μαθητή, επικοινωνία μαζί τους κ.α.).
 4. Διαχείριση βαθμολογιών.
 5. Παρακολούθηση των logs και reports του μαθήματος.

Ένας καθηγητής γνωρίζοντας τα παραπάνω μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή και τέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από ένα μάθημα του Moodle σε βάθος χρόνου.

Την παρουσίαση θα κάνει στα Ελληνικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής-μέντορας του Moodle. Θα δοθεί υποστηρικτικό υλικό και σημειώσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Εκπαίδευση administrator συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε μία ημέρα,για πλήρη εξοικείωση στη χρήση και στην παραμετροποίηση της πλατφόρμας Moodle.Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όλα όσα χρειάζεται για να μπορεί να διαχειρίζεται μόνος του την πλατφόρμα και εξοικειώνεται με όλες τις διαθέσιμες επιλογές της.

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε προσωπικό ΙΤ, οι οποίοι θα έχουν την υψηλή εποπτεία και διαχείριση της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας  την  ομαλή  λειτουργία  της στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που θα την χρησιμοποιούν. Μέσα από τα μαθήματα administrator, καλύπτονται μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν:

 1. Διαχείριση μαθημάτων (δημιουργία, τροποποίηση, κατηγοριοποίηση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κ.α.).
 2. Διαχείριση χρηστών (εισαγωγή μαζικών λιστών, δημιουργία, επεξεργασία, οργάνωση, δημιουργία ρόλων, ορισμός δικαιωμάτων, αντιμετώπιση συχνών δυσκολιών κ.α.).
 3. Ασφάλεια.
 4. Θέματα εμφάνισης της πλατφόρμας.
 5. Παρακολούθηση των logs και reports της πλατφόρμας.
 6. Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της πλατφόρμας.

Ένας administrator γνωρίζοντας τα παραπάνω μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία, συντήρηση και αυτονομία της πλατφόρμας σε βάθος χρόνου.

Την παρουσίαση θα κάνει στα Ελληνικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής-μέντορας του Moodle. Θα δοθεί υποστηρικτικό υλικό και σημειώσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Mαθήματα πιστοποίησης για τους Moodle Teachers (Moodle Course Creator Certificate). Η υπηρεσία πιστοποίησης παρέχεται μόνο από τους επίσημους Moodle Partners και οδηγεί στην έκδοση σχετικού, διεθνώς αναγνωρισμένου πτυχίου πιστοποίησης Moodle, Certified Moodle Teacher. Το όνομα του κάθε πτυχιούχου καταγράφεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων αυτών που έχουν λάβει το πτυχίο και μπορεί να πιστοποιεί οποιοσδήποτε την κατοχή του πτυχίου του κάνοντας αναζήτηση με τον κωδικό του πτυχίου του στη σελίδα: http://certificates.moodle.com.

Ο υποψήφιος μαθαίνει μέσα από τα μαθήματα να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία δημιουργίας ενός μαθήματος και να τα αξιοποιεί, μη μένοντας στα προφανή που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι χρήστες.

Τα μαθήματα καλύπτουν την ύλη για όλα τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή του ένας course designer μέσα από Μovie tutorials, Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή .pdf, αλλά και Flipping Books, παραπομπές σε βιβλιογραφία και χρήσιμα παραδείγματα, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μέσω forum, chat και web conference meetings, συμμετοχή σε δραστηριότητες για την εξοικείωση του με τα εργαλεία του καθηγητή, ατομικές ασκήσεις πρακτικής - Teachers Practice area, μια ασφαλή περιοχή για να πειραματίζεται με τα εργαλεία του καθηγητή και να δημιουργεί τα δικά του μαθήματα, Quizzes και self-testquestions, ΟΛΩΝ των standard τύπων Activities και Resource, καλά παραδείγματα διδασκαλίας, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και γλωσσάρια, προαιρετικές ομαδικές δραστηριότητες, συμβουλές και κόλπα (tips & tricks), μέντορες που κατέχουν ήδη το MCCC. Ποσοστό επιτυχίας στο final exam: 85%. Αξιολόγηση από συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων μαθημάτων, Επιτυχόντες προηγούμενων κύκλων μαθημάτων.

Στην Ελλάδα εκδίδεται αποκλειστικά από την εταιρεία WIDE Services. Τα μαθήματα θα είναι online και δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.widetraining.gr

Πληροφορίες για τις εγγραφές στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ: http://www.widetraining.gr/mod/page/view.php?id=5350


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί στα μαθήματα που θα ανέβουν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle από τους καθηγητές του φορέα, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση διαφόρων λογισμικών.

Το Hot Potatoes και το eXe είναι ελεύθερα λογισμικά που παράγουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή ιστοσελίδες ή πακέτα SCORM που περιέχουν ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, απλής (ή πολλαπλής) επιλογής, εντοπισμού και διόρθωσης λάθους και σταυρόλεξα. Μπορείτε με τη χρήση τους να ανεβάσετε στο site σας πολύ εύκολα το δικό σας εκπαιδευτικό περιεχόμενο! 

Το μάθημα έχει ως στόχο να σας καταστήσει ικανούς να δημιουργείτε τέτοιες σελίδες στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Παράλληλα θα σας δοθούν templates και παραδείγματα πάνω στα οποία θα δουλέψετε ελαχιστοποιώντας το άγχος της πρώτης φοράς.

 

Πρόγραμμα

 • 1 ώρα download εγκατάσταση παραμετροποίηση
 • Λειτουργία-παραγωγή υλικού: 2 ώρες για το exe και 6 ώρες για το Hotpotatoes
 • Οι μαθητές δημιουργούν δικό τους εκπαιδευτικό υλικό. Εργασίες: 1 ώρα για το exe και 2 ώρες για το Hotpotatoes

Σύνολο: 12 ώρες και για τα 2 λογισμικά

O μαθηματικός και επιστημονικός συμβολισμός έχουν τις δικές τους δυσκολίες γραφής και αναπαράστασης, πόσο μάλλον αν εκφράσουμε την απαίτηση να απαντήσει ο μαθητής μας γράφοντας σε μια ερώτηση συμπλήρωσης κενού στο Moodle π.χ. από ένα απλό κλάσμα μέχρι το πιο περίπλοκο ολοκλήρωμα τον νόμο του Snell. Ο math ediror Wiris απλοποιεί τα πράγματα και καθιστά τη διαδικασία αυτή αντίστοιχη με ενός επεξεργαστή κειμένου. 

Το σημαντικό είναι ότι παρέχει πιο προχωρημένες επιλογές τη δυνατότητα παραγωγής δυναμικών ερωτήσεων, ερωτήσεων που εμφανίζουν διαφορετικές αριθμητικές τιμές κάθε φορά που "τρέχουν"!

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να σας εξοικειώσει και να σας καταστήσει ικανούς να παράγετε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Παράλληλα θα σας δοθούν templates και παραδείγματα πάνω στα οποία θα δουλέψετε υποβοηθώντας το έργο σας.

 

Πρόγραμμα

 • Βασική χρήση του wiris editor 2 ώρες
 • Στατικές ερωτήσεις 2 ώρες.
 • Δυναμικές ερωτήσεις 2 ώρες.
 • Εισαγωγή στον wiris cas. Εμφάνιση δεδομένων στην ιστοσελίδα. 1 ώρα
 • Εισαγωγή τυχαίων δεδομένων. Τύποι δεδομένων (αριθμοί, πίνακες, σύνολα, ορίζουσες), συναρτήσεις 2 ώρες
 • Έλεγχος δεδομένων, Δομές επιλογής και επανάληψης . 4 ώρες.
 • Οι μαθητές δημιουργούν δικό τους εκπαιδευτικό υλικό. Εργασία: 2 ώρες

Σύνολο: 15  ώρες

Το camtasia είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προγράμματα δημιουργίας video μαθημάτων και tutorials. Γίνεται επίδειξη των δυνατοτήτων καταγραφής (video capture) για δημιουργία tutorials, επεξεργασία video και ήχου, προσθήκη υποτίτλων, transition και εισαγωγικών οθονών.

Εναλλακτικό εργαλείο δημιουργίας Video lessons που δεν έχει εμπορική άδεια χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του Camtasia (με σαφώς λιγότερες επιλογές) είναι το CamStudio.

 

Μαζί με το Camtasia, προτείνεται η αγορά και του λογισμικού Snagit για την επεξεργασία εικόνων γενικότερα, εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ακόμα και τον αρχάριο χρήστη στην δημιουργία υλικού προετοιμασίας για το μάθημα (πχ manuals). Για το λογισμικό Snagit θα γίνει μια ώρα εκπαίδευση επιπλέον.

 

Σεμινάριο συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Τα δωρεάν εκπαιδευτικά εργαλεία της Microsoft» είναι να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς στο να αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσα από τα δωρεάν εργαλεία που προσφέρει η Microsoft είτε αυτόνομα, είτε μέσα από την Εκπαιδευτική της Σουίτα (Microsoft Learning Suite). Πρόκειται για ένα σύνολο δωρεάν καινοτόμων εργαλείων και εκπαιδευτικών εφαρμογών, που σε συνδυασμό με τη δυναμική και τις δυνατότητες του Microsoft Office και των Windows, επιτρέπουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δημιουργία πολυμεσικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης, όπου οι μαθητές είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Τα εργαλεία αυτά, σε συνδυασμό με το Microsoft Office και τα Windows, επιτρέπουν τη δημιουργία πολυμεσικών και διαδραστικών πόρων εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την άρτια και πλήρως εναρμονισμένη συνέργια αυτών των πολυμεσικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, ήχου, φωτογραφίας, μουσικής και βίντεο. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Εκπαιδευτικής Σουίτας, οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή και θα γνωρίσουν εργαλεία Συνεργασίας, Δημιουργίας, Έρευνας και Μελέτης τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμους αρωγούς στην εκπαιδευτική διαδικασία που καλούνται καθημερινά να διαμορφώσουν.

 

Ενότητες

 

 • Παρουσίαση των εργαλείων της Microsoft και της Microsoft Learning Suite, διάκριση των εργαλείων σε τέσσερις κατηγορίες - Δημιουργίας, Συνεργασίας, Έρευνας και Μελέτης, Διδασκαλίας – και η φιλοσοφία πίσω από κάθε κατηγοριοποίηση.
 • Εργαλεία Δημιουργίας: Songsmith, AutoCollage, Photo Gallery, Movie Maker.
 • Εργαλεία Συνεργασίας: Windows Live Onedrive, Mouse Mischief.
 • Εργαλεία Έρευνας και Μελέτης: Flashcards.
 • Εργαλείο Δημιουργίας πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού: Learning Content Development System (LCDS).
 • Εργαλείο προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό: Security Essentials.

 

Σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα πέντε (12) ωρών.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Κατασκευή δυναμικών ιστότοπων με χρήση του Joomla» είναι να προσφέρει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων με τη χρήση του Joomla στη νεότερη του έκδοση, ενός ευέλικτου και φιλικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS - Content Management System) ανοιχτού κώδικα με πολλές δυνατότητες.

Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η δημιουργία ενός ιστότοπου και ενός eshop και αφετέρου οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εγκαταστήσουν το CMS Joomla, να κατανοήσουν την λειτουργία και οργάνωση του περιεχόμενου στο Joomla και τον τρόπο που μπορούν να επεκτείνουν την λειτουργικότητα του συστήματος με την εγκατάσταση επεκτάσεων Joomla.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο περιβάλλον του Joomla
 • Εγκατάσταση του Joomla & Βασική διαχείριση (Administration)
 • Χρήστες (Users) και δικαιώματα, ρυθμίσεις ασφαλείας
 • Οργάνωση του περιεχομένου που πρόκειται να δημοσιευθεί
 • Δημιουργία Μενού και εργαλείων πλοήγησης
 • Extensions και Modules – Εγκατάσταση & Διαχείριση
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω Virtuemart
 • Εφαρμογή, επεξεργασία και διαχείριση προτύπων μορφοποίησης (templates)

 

Σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών

Οι εκπαιδευτικοί, αφού εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία και τη μέθοδο αξιοποίησής τους, θα κληθούν να εφαρμόσουν τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, δημιουργώντας παράλληλα το δικό τους ψηφιακό υλικό. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη ρουμπρίκα ως μέθοδο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για το παραγόμενο ψηφιακό υλικό.

 

Θεματολογία

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τέσσερις βασικούς άξονες: i) τη μεθοδολογία αξιοποίησης του ψηφιακού κόμικς στην εκπαίδευση, ii) την παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων, iii) τη χρήση των εργαλείων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, και iv) αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού.

 

Η θεματολογία του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

 • Παρουσίαση των δημιουργικών εργαλείων δημιουργίας ψηφιακού κόμικς.
 • Δημιουργώντας ψηφιακό υλικό σε τρία βήματα (σχεδιασμός σεναρίου, δημιουργία story boarding και συλλογή υλικού, παραγωγή ψηφιακής ιστορίας).
 • Επισκόπηση της μεθόδου για αξιοποίηση και αξιολόγηση του ψηφιακού κόμικς στην εκπαίδευση.
 • Μελέτες περίπτωσης από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων αφήγησης σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 

Σεμινάριο συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών

 

 

Λογισμικό

Για όσα από τα παραπάνω προγράμματα είναι εμπορικά, είναι απαραίτητη η αγορά αντίστοιχων αδειών χρήσης του κάθε προγράμματος από τους διαχειριστές του φορέα, για τον κάθε σταθμό εργασίας.

Το κόστος αγοράς του λογισμικού βαραίνει τον πελάτη και όχι την εταιρεία WIDEServices, η οποία μπορεί σε συνεννόηση με τον πελάτη να αγοράσει το λογισμικό για λογαριασμό του, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες και τα τελικά κόστη της παραπάνω προσφοράς.

Αν χρειαστεί να ενοικιαστούν αίθουσες εκπαίδευσης το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη.

Οι εκπαιδευτικοί, αφού εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία και τη μέθοδο αξιοποίησής τους, θα κληθούν να εφαρμόσουν τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, δημιουργώντας παράλληλα το δικό τους ψηφιακό υλικό. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη ρουμπρίκα ως μέθοδο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για το παραγόμενο ψηφιακό υλικό.

Όλα τα προγράμματα απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευομένων μέχρι 10 ατόμων από έναν ή και δυο καθηγητές της WIDE Services μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ. Οι εκπαιδευτές της WIDE Services έχουν δηλωμένο κωδικό εισηγητή ΛΑΕΚ.

 

ΛΑΕΚ - MCCCΗ υποβολή της πρότασης του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΛΑΕΚ είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

Η WIDE Services με τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει στο e-learning μπορεί να σας προσφέρει:

 • Ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει τις προδιαγραφές του ΟΑΕΔ.
 • Την υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση στο Moodle στην Ελλάδα, με πιστοποιημένους Moodle Mentors από την Moodle Pty Ltd (http://moodle.com)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 4223330 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info[at]wideservices.gr.

 

cosy logo moodle partner logo


WIDE Services - Moodle Certified Services Provider

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

moodle partner logo

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input