facebook-pixel

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ – Λ.Α.Ε.Κ για τα μαθήματα MCCC!

Ο ΟΑΕΔ χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και με την μέθοδο του σύγχρονου e-learning στο πρόγραμμα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,25%) ΕΤΟΥΣ 2015». Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ E-LEARNING ΜΕ ΤΗΝ WIDE SERVICES!

ΛΑΕΚ - MCCCΤο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μαθήματα για την χρήση της πραλφόραμας του Moodle και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρέχει η WIDE Services.

Η υποβολή της πρότασης του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΛΑΕΚ είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

Η WIDE Services με τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει στο e-learning μπορεί να σας προσφέρει:

 • Ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει τις προδιαγραφές του ΟΑΕΔ.
 • Την υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση στο Moodle στην Ελλάδα, με πιστοποιημένους Moodle Mentors από την Moodle Pty Ltd
 • Καταγραφή των εκπαιδεύσεων και πλούσιο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίεςστο τηλέφωνο: 210 4223330 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info[at]wideservices.gr . Η σελίδα του προγράμματος: www.widetraining.gr

 

Σεμινάρια μέσω ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ : ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ Ο,25% ΕΤΟΥΣ 2015″

O ΟΑΕΔ εξέδωσε την εγκύκλιο με το νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ  0,25% για το 2015.
Οι επιχειρήσεις εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι τις 20η Δεκεμβρίου 2015.

Διαβάστε την πλήρη εγκύκλιο του ΛΑΕΚ 0,25% για το 2015 από το site: http://laek.oaed.gr

Μέσω της εισφοράς 0,25% (εισπράττεται μέσω ΙΚΑ)  η κάθε επιχείρηση μπορεί να εισπράξει πίσω το αντίστοιχο ποσό για την επαγγελματική επιμόρφωση των στελεχών της.

Kάθε στέλεχος ή εργαζόμενος επιχείρησης που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ θα μπορούσε να επιμορφωθεί, να καταρτιστεί για νέα θέματα και πρακτικές σχετικά με το αντικείμενό του μέσω του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ . 

Όλα τα σεμινάρια ΛΑΕΚ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ και η επιχείρηση δικαιούται ανά έτος το ποσό της εισφοράς 0,45% του τρέχοντος έτους συν το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

Ο ΟΑΕΔ έχει νέο σύστημα μηχανοργάνωσης και οι εταιρίες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους καλούνται να αποκτήσουν Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) και Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ). Οι επιχειρήσεις αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν λάβει κωδικό καθώς και username/password στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει.

Για την απόκτηση των παραπάνω κωδικών πρέπει να γίνει η υποβολή των στοιχείων της εταιρίας σας στην σελίδα που πρέπει να επισκεφθείτε μέσω του site ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Εκτός του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ Ο45, υπάρχουν και επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα (ΛΑΕΚ 1-25) . 

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,25% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,25%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν φέτος έχει ως εξής: Για το 2013 η κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ είχε ως εξής:

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,25%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2013, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2013.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2012, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το 2013.

 

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού 0,45% ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ

Έστω ότι η επιχείρηση έχει 15 υπαλλήλους και οι μικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι 1000€ το μήνα. Το ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το έτος (υπολογίζοντας κατά προσέγγιση μέχρι και το τέλος του έτους) είναι: 

(15 Υπάλληλοι Χ 14 μισθοδοσίες Χ 1000€ μικτές αποδοχές Χ 0,45) / 100 = 945 €

 

Σημείωση
Στην περίπτωση που δεν έχετε κάνει χρήση του ποσού του προηγούμενου έτους, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα προσθέτοντας το φετινό υπόλοιπο με το περσινό. 

 

Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση;

Μια επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να λάβει την επιδότηση εκπαίδευσης του προσωπικού της είναι με την σειρά τα εξής βήματα:

 1. Να έρθει σε επικοινωνία με την WIDE Services για να οριστεί η επιθυμητή ημερομηνία των μαθημάτων.
 2. Να μπείτε στην ιστοσελίδα http://laek.oaed.gr
 3. Στο αριστερό μέρος της σελίδας που ανοίγει εμφανίζεται μία λίστα από επιλογές, εσείς επιλέγετε την δεύτερη επιλογή «Αίτηση εγγραφής επιχείρησης».
 4. Αν χρειαστείτε βοήθεια στην εγγραφή έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και σας καθοδηγούμε εμείς

Έπειτα το μόνο που απομένει τώρα είναι να μας στείλετε με e-mail (info[ατ]wideservices.gr) τα εξής στοιχεία:

 1. Επωνυμία Επιχείρησης
 2. Όνομα Χρήστη Επιχείρησης στο ΛΑΕΚ
 3. Κωδικό Επιχείρησης στο ΛΑΕΚ
 4. Στοιχεία Εκπαιδευόμενου:
  1. Επώνυμο:
  2. Όνομα:
  3. Ημ. Γέννησης:
  4. Α. Φ .Μ.:
  5. Α. Μ. Κ. Α.:
  6. Τηλέφωνο:
  7. Κινητό:
  8. Θέση του στην Επιχείρηση:
  9. Την σύμβαση που σας έχουν κάνει (πχ Εποχική – Αορίστου):
  10. Σεμινάριο που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει:
  11. Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσετε εντός ή εκτός Ωραρίου :
 5. Στοιχεία Υπεύθυνου Προγράμματος:
  1. Όνομα:
  2. Επώνυμο:
  3. Ημ. Γέννησης:
  4. Τηλέφωνο:
  5. FAX:
  6. E-mail:

 

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο Fax 211.0121603 ή email στο info[ατ]wideservices.gr, κατάλληλα συμπληρωμένα τα παραπάνω στοιχεία. Εναλλακτικά, επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 4223330.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Φίλιος Νίκος.

Τα μαθήματα για το MCCC για τις επιχειρήσεις μέσω του ΛΑΕΚ γίνονται όλο το χρόνο στην WIDE Services. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 3 για εκπαιδεύσεις μέχρι 30-4-2014. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων μετά τις 30-4-2014 θα είναι 4.