210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

GDPR Awareness & DPO Masterclass

Τα προγράμματα elearning, που έχουμε αναπτύξει, παρέχονται μέσω cloud ή με εγκατάσταση στις υποδομές σας (εάν διαθέτετε ήδη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), και συνοδεύονται με βεβαιώσεις παρακολούθησης. Το DPO Masterclass, το οποίο παρέχεται σε συνεργασία με την Performance, οδηγεί μετά από εξετάσεις στην απόκτηση διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού από την Tüv Austria.

GDPR AWARENESS

Για όλο το προσωπικό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοσθεί στον κλάδο σας και στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, δηλ. τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας, και να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τα τμήματα στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευόμενοι. Αντιστοιχεί σε 4ωρο σεμινάριο με παραδοσιακό τρόπο και βασίζεται στα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια GDPR awareness που έχουμε υλοποιήσει στο σύνολο των πελατών μας.

 • Ιστορία
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Αντικείμενο, βασικά χαρακτηριστικά, πεδία εφαρμογής
 • Βασικές αρχές επεξεργασίας
 • Συναίνεση
 • Πληροφορίες
 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
 • Πρόστιμα
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Επιχειρηματικές Υποχρεώσεις
 • Η ολοκληρωμένη προσέγγιση

DPO Masterclass

Για τον DPO, την ομάδα του και τους «ανταποκριτές» του στα διάφορα τμήματα, το οποίο οδηγεί σε διαπιστευμένη πιστοποίηση των εκπαιδευομένων, καθώς περιλαμβάνει την ύλη του επαναλαμβανόμενου κάθε μήνα (με τον παραδοσιακό τρόπο) 40ωρου σεμιναρίου μας.

Το μάθημα DPO Masterclass, μπορεί να πιστοποιηθεί από την TUV μετά από επιτυχία στην εξέταση.

Το πρόγραμμα στην τάξη διαρκεί 40 ώρες, ενώ το μάθημα DPO e-Learning είναι περίπου 8 ώρες.

Εισαγωγικό βίντεο - Καλώς ορίσατε

1 Εισαγωγή στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων

2 Τι αλλαγές έχουν οι νέοι κανονισμοί GDPR;

3 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - ΥΠΔ

4 Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων

5 Βασικές Αρχές Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων

6 Διαχείριση δεδομένων προσωπικού

7 Δικαιώματα φυσικών προσώπων

8 Διαχείριση παραβίασης-χαρτογράφηση ροής δεδομένων

9 DPIA

Η Priority είναι μια γνωστή εταιρεία συμβούλων που έχει αναπτύξει μάθημα για το GDPR και στις δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, και η διάρκειά του είναι περίπου 2 ώρες.

Priority


WIDE Services - Moodle Certified Services Provider

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

moodle partner logo

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - GDPR AWARENESS - DPO Masterclass

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input