facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

GDPR, DPO & Cyber Security

Η ανάγκη

Οι επιχειρήσεις, βάσει του Gap Analysis και του Compliance Plan που υλοποιούν για το GDPR, καλούνται να εφαρμόσουν νέες πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με κίνδυνο να εμφανισθούν προβλήματα και κενά κατά την εφαρμογή. Αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι να εκπαιδεύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά όλο το προσωπικό τους.

• στις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία του GDPR
• στην αναγκαιότητα συμμόρφωσης και τους κινδύνους μη συμμόρφωσης με το GDPR
• στις νέες πολιτικές και διαδικασίες που θα κληθεί να εφαρμόσει το κάθε τμήμα τους.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις, βάσει της αρχής της λογοδοσίας, οφείλουν να μπορούν να αποδείξουν (στην ΑΠΔΠΧ, στους πελάτες τους και ενδεχομένως σε τρίτα μέρη) ότι έχουν εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό τους σε επαρκή βαθμό και ότι η εκπαίδευση ήταν αποτελεσματική, καθώς αυτό θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα οργανωτικά μέτρα που απαιτεί το GDPR.

Τα προγράμματα από τους ειδικούς

Τα προγράμματα elearning, που έχουμε αναπτύξει, παρέχονται μέσω cloud ή με εγκατάσταση στις υποδομές σας (εάν διαθέτετε ήδη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), και συνοδεύονται με βεβαιώσεις παρακολούθησης. Το DPO Masterclass, το οποίο παρέχεται σε συνεργασία με την Performance, οδηγεί μετά από εξετάσεις στην απόκτηση διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού από την Tüv Austria.

GDPR AWARENESS

Για όλο το προσωπικό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοσθεί στον κλάδο σας και στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, δηλ. τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας, και να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τα τμήματα στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευόμενοι. Αντιστοιχεί σε 4ωρο σεμινάριο με παραδοσιακό τρόπο και βασίζεται στα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια GDPR awareness που έχουμε υλοποιήσει στο σύνολο των πελατών μας.

 • Ιστορία
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Αντικείμενο, βασικά χαρακτηριστικά, πεδία εφαρμογής
 • Βασικές αρχές επεξεργασίας
 • Συναίνεση
 • Πληροφορίες
 • Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
 • Πρόστιμα
 • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
 • Επιχειρηματικές Υποχρεώσεις
 • Η ολοκληρωμένη προσέγγιση

DPO Masterclass

Για τον DPO, την ομάδα του και τους «ανταποκριτές» του στα διάφορα τμήματα, το οποίο οδηγεί σε διαπιστευμένη πιστοποίηση των εκπαιδευομένων, καθώς περιλαμβάνει την ύλη του επαναλαμβανόμενου κάθε μήνα (με τον παραδοσιακό τρόπο) 40ωρου σεμιναρίου μας.

Το μάθημα DPO Masterclass, μπορεί να πιστοποιηθεί από την TUV μετά από επιτυχία στην εξέταση.

Το πρόγραμμα στην τάξη διαρκεί 40 ώρες, ενώ το μάθημα DPO e-Learning είναι περίπου 8 ώρες.

Εισαγωγικό βίντεο - Καλώς ορίσατε

1 Εισαγωγή στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων

2 Τι αλλαγές έχουν οι νέοι κανονισμοί GDPR;

3 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - ΥΠΔ

4 Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων

5 Βασικές Αρχές Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων

6 Διαχείριση δεδομένων προσωπικού

7 Δικαιώματα φυσικών προσώπων

8 Διαχείριση παραβίασης-χαρτογράφηση ροής δεδομένων

9 DPIA

Τα πλεονεκτήματα του elearning

Η βέλτιστη πρακτική για τις επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα συμμόρφωσης GDPR προκειμένου να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις είναι το elearning, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τις ανάγκες τους, γιατί:

• μέσω έξυπνων τεστ εξασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει κατανοήσει αυτά που πρέπει
• είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος εκπαίδευσης, καθώς ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να περάσει το υλικό εκπαίδευσης με το δικό του ρυθμό και όσες φορές επιθυμεί
• είναι παραγωγικό, καθώς για την ίδια ύλη απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα
• μπορεί να γίνει ταυτόχρονα για όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως του πλήθους του
• απαιτεί ελάχιστο χρόνο διαχείρισης σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση από τους ανθρώπους που το συντονίζουν
• παράγει αναφορές και αδιαμφισβήτητα αρχεία παρακολούθησης, βεβαιώσεις ακόμα και πιστοποιητικά εκπαίδευσης
• μπορεί εύκολα να επικαιροποιηθεί και να επαναληφθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
• είναι ο πλέον οικονομικός τρόπος εκπαίδευσης.

Το σωστό περιεχόμενο

Η πληρότητα και ακρίβεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου εξασφαλίζεται από τους εξειδικευμένους σύμβουλους (νομικοί, τεχνικοί και business management) της PRIORITY, οι οποίοι:

• έχοντας αναλάβει έργα διάγνωσης GDPR, υλοποίησης μέτρων και πολιτικών GDPR και παροχής υπηρεσιών DPO σε περισσότερες από 80 από τις σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις και
• έχοντας εκπαιδεύσει με παραδοσιακό τρόπο σε 8ωρα σεμινάρια περισσότερα από 70 στελέχη και
• έχοντας οδηγήσει σε πιστοποίηση μέσω 40ωρων σεμιναρίων περισσότερους από 50 DPOs

έχουν δημιουργήσει για εσάς προγράμματα elearning GDPR και cybersecurity πού μπορούν να παραμετροποιηθούν και να προσαρμοσθούν πλήρως στις ανάγκες σας.

Η Priority είναι μια γνωστή εταιρεία συμβούλων που έχει αναπτύξει μάθημα για το GDPR και στις δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, και η διάρκειά του είναι περίπου 2 ώρες.

Priority


WIDE Services - Moodle Certified Services Provider

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

moodle partner logo

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - GDPR AWARENESS - DPO Masterclass

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input