facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού βάσει προτύπων όπως SCORM, AICC & IMS για να προσφέρετε στους εκπαιδευομένους σας διαδραστικό περιεχόμενο

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η WIDE Services προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για ανάπτυξη υλικού μαθημάτων και δημιουργία περιεχομένου. Η έμπειρη ομάδα μας των Instructional designers θα σχεδιάσει με τη δική σας καθοδήγηση μαθήματα για διάφορα formats, όπως Flash, SCORM, Video κ.λπ., σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, και έχουμε ένα πλήρες και πολυεπίπεδο portfolio σχετικών συνεργασιών, δημιουργώντας πλούσιο περιεχόμενο με βίντεο και γραφικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία δημιουργίας περιεχομένου μαθημάτων βοηθάει τους πελάτες μας να μετατρέψουν το όραμα τους σε πραγματικότητα, δουλεύοντας σε συνεργασία με την ομάδα μας για να μετατρέψουμε στατικό περιεχόμενο σε διαδραστική online μάθηση, η οποία θα ωφελήσει τον οργανισμό σας στο σύνολο του.

Είδη εκπαιδευτικού σχεδιασμού :

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού SCORM: Διαδραστικό περιεχόμενο/παρουσιάσεις βασισμένα στο πρότυπο Sharable Content Object Reference Model (SCORM). Ο τύπος αυτός είναι ο πλέον διαδεδομένος και το ζητούν συνήθως οι εγκύκλιοι των υπουργείων ή οι εθνικοί διαγωνισμοί. Με Speakage ηχογράφηση /και εργαλείων Text2Speach μηχανικής φωνής.
  • Flip books: Interactive ebooks με εφέ ξεφυλλίσματος προσθέτοντας multi-media υλικό όπως YouTube videos, εικόνες, hyperlink, Flash, animated text, ασκήσεις, avatars, ήχο, animated rich media, δυναμική ημερομηνία/ώρα και άλλα.
  • Interactive Powerpoint presentations: Animation effects, ήχο/διαφάνεια, avatars, video capture του presenter etc αλλά και δημιουργία Video Lectures & video tutorials.
  • Non-linear dialogues & scenarios: Μη γραμμικοί διάλογοι με δέντρα αποφάσεων που εξελίσσονται ανάλογα με τις αποφάσεις του χρήστη. Ιδανική πρακτική σε σεμινάρια πωλήσεων στην πραγματοποίηση simulation ρεαλιστικών διαλόγων μεταξύ χαρακτήρων, για εκπαίδευση και διόρθωση συμπεριφορών.
  • Games: εκπαιδευτικά παιχνίδια κλασσικά ή role-playing βασισμένα σε σενάρια του εκπαιδευτή όπως Snakes and Ladders, Millionaire, Crosswords, Cryptolex, tic-tac-toe chart, Jigsaw Puzzle, Simulated Situation With Text And Image, Hangman, Find Hidden Picture και άλλα. 

Ανάπτυξη & Οργάνωση

CosylabΗ εταιρεία WIDE Services δεσμεύεται για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί για τον πελάτη, για την υψηλού επιπέδου ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση των τελικών παραδοτέων. Για την εξασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος, έχει έρθει σε συμφωνία με την ερευνητική ομάδα CosyLab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, επιστημονικός υπεύθυνος για την οποία είναι ο κ. Ρετάλης Συμεών, Καθηγητής του Τμήματος και μέλος της τριμελούς επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Ηλεκτρονική Μάθηση. Η ερευνητική ομάδα έχει συντελέσει στην παραγωγή ανάλογου επιπέδου διαδραστικών μαθημάτων και θα εγκρίνει κατά την φάση ανάλυσης εκπαιδευτικού υλικού και ελέγχου το τελικό παραδοτέο ως συνεργαζόμενος φορέας.
Δείγματα δουλειάς :

 

WIDE Services - Moodle Certified Services Provider

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

moodle partner logo

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input