facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Gamification

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στο Moodle, με σύγχρονες τεχνικές για αύξηση του Engagement & motivation των εκπαιδευομένων στην πλατφόρμα online εκπαίδευσης.

Gamification

Gamification "The use of game elements and game design techniques in non-game contexts."
Prof. Kevin Werbach University of Pennsylvania

 

Gamification: Xρήση στοιχείων ενός παιχνιδιού και χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενός παιχνιδιού με σκοπό την επίτευξη motivation & engagement χρηστών ειδικά για εταιρικό e-learning.

Αυξήστε την αποδοτικότητα, τη γνώση και την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων σας.

Χρησιμοποιήστε Gamification για να προσελκύσετε τους μαθητευόμενους σας, ανταμείψτε την  αποδοτικότητα τους και βελτιώστε την επικοινωνία μέσα στον οργανισμό σας. Χρησιμοποιώντας Mini-games, πόντουςbadges και rewards θα κάνετε το eLearning διασκεδαστικό παρέχοντας παράλληλα στους μαθητευόμενους μια καταπληκτική μαθησιακή εμπειρία.

Τι είναι Gamification:

Με λίγα λόγια gamification είναι η χρήση gameplay mechanics σε non-game εφαρμογές. Είναι ένα σύστημα επιβράβευσης το οποίο αυξάνει το ενδιαφέρον και αναπτύσσει πιο ουσιαστική σχέση με το αντικείμενο. Στον κόσμο του eLearning, gamification είναι η χρήση μηχανισμών παιχνιδιού για να προσελκύσουν τους χρήστες και ανταμείβοντας την προσπάθεια τους για μάθηση.

Τι δεν είναι Gamification:

Το Gamification δεν είναι game! Δεν ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να παίξουν ένα παιχνίδι. Είναι τεχνική προσέγγισης. Από το Gamification θέλεις οι μαθητές σου να : 

 • Να επιλέξουν να παίζουν το παιχνίδι ή να συμμετέχουν στο μάθημα.
 • Να επιλέξουν να συνεχίσουν να παίζουν και να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται.
 • Να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο.
 • Να περάσουν καλά.

Ενσωμάτωση Game Design σε E-learning μέσω LMS Gamification :

Η εφαρμογή του game design στο e-learning μπορεί να βοηθήσει τους διδάσκοντες να εμπλουτίσουν τα μαθήματα τους. Στον εκπαιδευτικό τομέα, gamification έχει χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει τους μαθητευόμενους. Σήμερα στην δικτυακή εποχή μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο Learning Management System σας.

Gamification στο Moodle :

Μερικές από πιο διαδεδομένες λειτουργίες gamification περιλαμβάνουν αποστολές, μετάλλια, πόντους και ανταμοιβές, social media sharing, και leaderboards. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και πηγές μπορούν να μοιράζονται ανάμεσα στους μαθητές μέσα από αποστολές. Περιεχόμενο ή πληροφορία που χρειάζεται για την ολοκλήρωση εργασιών, μπορεί να είναι κρυμμένο και να αποκαλύπτεται μόνο υπό προϋποθέσεις μέσα από ρυθμίσεις περιορισμένης πρόσβασης περιεχομένου.

Badges 1

Badges 2

 

Δραστηριότητες υπό προϋποθέσεις μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να προοδεύει με διαφορετικούς ρυθμούς μέσα στα ίδια μαθήματα. Διαφορετικές βαθμολογικές κλίμακες μπορούν να οδηγούν σε διαβαθμισμένης δυσκολίας δραστηριότητες.

Άλλες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ως προϋπόθεση την χρήση ομαδικότητας για την επίτευξη του στόχου. Ομάδες για παράδειγμα μπορούν να δημιουργηθούν με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να δουλεύουν μαζί.

Η τυπική βαθμολόγηση μπορεί να αντικατασταθεί με εναλλακτικό σύστημα ανταμοιβών. Το σύστημα μπορεί ακόμα και να κρατάει σημειώσεις για την ικανότητα και την συμπεριφορά των μαθητών και όχι απλά να βαθμολογεί.

Τα leaderboards ή scoreboards, για παράδειγμα, μπορούν να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες και ακόμα τον αμέσως μεγαλύτερο ανταγωνιστή θέτοντας έτσι μικρότερους επιμέρους στόχους που μοιάζουν πολύ πιο επιτεύξιμοι. Μέσα από τα παιχνίδια, προκλήσεις και άλλα κοινωνικά εργαλεία εφαρμόζονται.

Σε κάθε παιχνίδι ή δραστηριότητα μπορούν να αντιστοιχιστούν πόντοι. Οι επιτυχημένες δραστηριότητες ολοκλήρωσης μαθήματος όπως επίσης και οι βαθμολογίες των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατάταξη ανάμεσα στους μαθητευόμενους.

Τα leaderboards μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανταγωνιστικού κλίματος. Στο τέλος του μαθήματος, οι συνολικές βαθμολογίες μπορούν να καταγράφονται και οι διδάσκοντες μπορούν να αποφασίσουν πώς θα ανταμείψουν τους καλύτερους.

 

 

Ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος χρησιμοποιούνται και οι κατάλληλες τεχνικές Gamification.

 

Λειτουργίες του Moodle Gamification:

 • Badges
 • GamesModules
 • Points and Rewards
 • Leaderboard High Score
 • Leaderboard Direct competition (displays 2 next higher scores and 2 immediate lower scores)
 • Games developed in rapid elearning course builders such as Articulate and Captivate.
 • Social Media Sharing

Άλλα πλεονεκτήματα του Moodle είναι :

 • Collaboration και Feedback.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στο να κερδίσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών ενώ επιτυγχάνουν τους στόχους τους μαθήματος.
 • Καλύτερο σύστημα επιβράβευσης.
 • Τα Games παρέχουν ένα πιο επιεικές περιβάλλον αποτυχίας.
 • Εφαρμογή προκλήσεων και κοινωνικών εργαλείων.
Gamefication Cover

PDF Presentation

Gamification στο Moodle

Τι μας διδάσκει η επιστημονική προσέγγιση των παιχνιδιών για την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών

Ανακαλύψτε ιδέες και τρόπους για να κάνετε τα μαθήματά σας πιο ελκυστικά για τους εκπαιδεύομενους σας! Λύσεις και τεχνικές για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ενδο-εταιρικό Training

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - Gamification

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input