210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Simplilearn

Simplylearn


WIDE Services is official reseller of Simplilearn Solutions, one of the world’s leading certification training providers

Simplilearn1

https://www.simplilearn.com/about-us

Simplilearn provides corporate training in emerging technologies like IT, project management, Scrum and Agile development, digital marketing, and more. Course Categories:

Simplilearn2

Simplilearn is unique because offers:

  • 100% Money back guarantee
  • Ready made SCORM Courses to be uploaded to your LMS

Is one of the most trusted brands

Simplilearn3

Offers certified trainings for

  • PMP, PMI, PMBOK, CAPM, PgMP, PfMP, ACP, PBA, RMP, SP, and OPM3 of the Project Management Institute, Inc.
  • ITIL®, IT Infrastructure Library, Swirl, PRINCE2®, MSP® of AXELOS Limited
  • Certified ScrumMaster® (CSM) and Certified Scrum Trainer® (CST) of SCRUM ALLIANCE®
  • Professional Scrum Master of Scrum.org

Learning Nuggets for Microsoft Office and Windows

The Learning Nuggets from E-Learning Office are small microlearning-based units for Office 2016, Office 2013 and Windows 10. They provide quick and focused performance support to users, at the exact moment of need, on any device.

Our Learning Nuggets run on desktops, tablets and mobile devices to enable microlearning and performance support anywhere and anytime within seconds.


WIDE Services - Moodle Certified Services Provider

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

moodle partner logo

Θέλω να μάθω περισσότερα

Θέλω να μάθω περισσότερα - Simplilearn

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input