210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Video Capture lectures

Videocapture

Ενδεικτικά σενάρια:

  • Video capture εκπαιδευτή σε αίθουσα διδασκαλίας με μαθητές
  • Video capture καθηγητή να παρουσιάζει ένα power point με σημειώσεις
  • Video capture καθηγητή να διαβάζει script σε autoque και να παίζουν animation από πίσω

Θέλω να μάθω περισσότερα

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input