facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

Πιστοποιήσεις της WIDE Services

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

9001 BadgeΗ εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότατα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά ISO 9001:2015 στο πεδίο "Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Provision of e-learning services and development of digital training material)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20001190002294 από την εταιρεία TUV Austria.

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας, είναι η δέσμευση της για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πολιτική μας εστιάζεται:

 • Στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών elearning σε πλατφόρμες και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Στις καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που έχουν τα μέλη της εταιρείας σε e-learning έργα
 • Στην συνεχή υποστήριξη των πελατών μας με σκοπό την αξιοποίηση των λύσεων που τους προσφέρουμε στους οργανισμούς τους
 • Στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζονται λόγω της γρήγορης μεταβολής της σημερινής οικονομικής κατάστασης.
 • Στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσής μας, με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση του Οργανισμού, δεσμεύεται:

 • Να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι απαιτούνται.
 • Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
 • Να ενθαρρύνει το προσωπικό αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τη συνεχή κάλυψη αλλά και πρόβλεψη των απαιτήσεων.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, έχει σκοπό να πετύχει την επιθυμητή οργάνωση και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της Εταιρείας ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου αλλά κυρίως να καλύπτει τις προσδοκίες των πελατών της. Η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, γεννά μετρήσιμα αποτελέσματα που μας βοηθούν να εντοπίζουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να τις διορθώνουμε αλλά και να επαληθεύουμε πως οι πελάτες μας μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.

Μέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης και των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων του Φορέα Πιστοποίησης, αποκτάται η έξωθεν καλή μαρτυρία ενός ανεξάρτητου Οργανισμού, ότι αφενός η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό και αφετέρου ότι υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας μας.

Στη WIDE Services δεν λέμε απλά ότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας, με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο elearning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται...

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR

Πιστοποίηση ISO 27001:2013

27001 BadgeΗ εταιρεία μας στοχεύοντας στην πιστοποίηση των μεθόδων και των διαδικασιών που ακολουθεί στα θέματα ασφαλείας για τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι πελάτες της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά ISO 27001:2013 στο πεδίο "Ανάλυση, σχεδιασμός, προσαρμογή, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση, υποστήριξη, φιλοξενία (hosting) και ολοκλήρωση σύγχρονων και ασύγχρονων συστημάτων τηλεκατάρτισης, e-Learning και συναφών λύσεων πληροφορικής (Analysis, design, implementation-customization, development, installation, training, support, hosting and integration of synchronous and asynchronous distance learning systems, e-Learning and IT related solutions)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20201190002295 από την εταιρεία TUV Austria.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή των κατάλληλων διεργασιών ασφαλείας που οδηγούν στην μείωση των ρίσκων και κινδύνων ασφαλείας.
 • Πρόληψη διαρροών πληροφορίας και δεδομένων.
 • Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης τόσο σε σχέση με πελάτες όσο και με συνεργάτες και προμηθευτές της επιχείρησης.
 • Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω της συνεχούς ενημέρωσης & εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων.
 • Απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση φροντίζει και σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς μέσω των καθορισμένων ελέγχων διασφαλίζεται η μείωση της τρωτότητας και αδυναμίας.
 • Διασφάλιση εναρμόνισης & συμμόρφωσης με :
  • τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας πληροφοριών
  • την κείμενη νομοθεσία
  • το κοινοτικό πλαίσιο
 • Με την προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά απειλών εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και ελαχιστοποιούνται οι επιχειρησιακές απώλειες.
 • Προστατεύονται τα αρχεία και τα δεδομένα της επιχείρησης, οι προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και των πελατών, και τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Ορίζονται αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την ασφάλεια των δεδομένων, γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών που εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.

Η WIDE Services εξελίσσετε συνεχώς και αποδεικνύει έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR

Πιστοποίηση ISO 22301:2019

22301 BadgeΗ εταιρεία μας στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των πελατών χωρίς την παραμικρή διακοπή από απρόβλεπτες καταστάσεις, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας - κατά ISO 22301:2019 στο πεδίο "Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Provision of e-learning services and development of digital training material)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20000220007305 από την εταιρεία TUV Austria.

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας, είναι η δέσμευση να αποδεικνύει ότι η επιχείρησή έχει εντοπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με το χρόνο διακοπής λόγω απροσδόκητων συμβάντων ή καταστροφών και με τις κατάλληλες διαδικασίες διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, προσφέροντας τις υπηρεσίες της χωρίς διακοπή.

Γιατί εφαρμόζουμε το ISO 22301:2019

 • Για να μπορούμε να εντοπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης
 • Για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα στις λύσεις επαναφοράς λειτουργίας σε οποιαδήποτε περίπτωση
 • Για να μειώσουμε τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να προκληθεί από τη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας
 • Για να ενισχύσουμε τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας σε ένα συνεχόμενα ανταγωνιστικό χώρο
 • Για να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους υφιστάμενους αλλά και τους μελλοντικούς πελάτες μας, ότι θα είμαστε δίπλα τους σε οποιαδήποτε άσχημη συνθήκη
 • Για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς που απαιτούν αξιόπιστους συνεργάτες κάτω από οποιαδήποτε περίσταση
 • Για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, ότι και «εκείνη» την ημέρα εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν.

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR

Πιστοποίηση ISO 27701:2019

27701 BadgeΗ εταιρεία μας στοχεύοντας στην πιστοποίηση των μεθόδων και των διαδικασιών που ακολουθεί στα θέματα ασφαλείας για τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι πελάτες της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά ISO 27701:2019 στο πεδίο "Ανάλυση, σχεδιασμός, προσαρμογή, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση, υποστήριξη, φιλοξενία (hosting) και ολοκλήρωση σύγχρονων και ασύγχρονων συστημάτων τηλεκατάρτισης, e-Learning και συναφών λύσεων πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (Analysis, design, implementation-customization, development, installation, training, support, hosting and integration of synchronous and asynchronous distance learning systems, e-Learning and IT related solutions)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20211230008182 από την εταιρεία TUV Austria.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή των κατάλληλων διεργασιών ασφαλείας που οδηγούν στην μείωση των ρίσκων και κινδύνων ασφαλείας.
 • Πρόληψη διαρροών πληροφορίας και δεδομένων.
 • Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης τόσο σε σχέση με πελάτες όσο και με συνεργάτες και προμηθευτές της επιχείρησης.
 • Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω της συνεχούς ενημέρωσης & εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων.
 • Απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση φροντίζει και σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς μέσω των καθορισμένων ελέγχων διασφαλίζεται η μείωση της τρωτότητας και αδυναμίας.
 • Διασφάλιση εναρμόνισης & συμμόρφωσης με :
  • τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας πληροφοριών
  • την κείμενη νομοθεσία
  • το κοινοτικό πλαίσιο
 • Με την προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά απειλών εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και ελαχιστοποιούνται οι επιχειρησιακές απώλειες.
 • Προστατεύονται τα αρχεία και τα δεδομένα της επιχείρησης, οι προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και των πελατών, και τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Ορίζονται αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την ασφάλεια των δεδομένων, γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών που εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.

Η WIDE Services εξελίσσετε συνεχώς και αποδεικνύει έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

14001 BadgeΗ εταιρεία μας έχοντας συνειδητοποιήσει την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - κατά ISO 14001:2015 στο πεδίο "Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Provision of e-learning services and development of digital training material)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20051220007306 από την εταιρεία TUV Austria.

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας, είναι η δέσμευση να αποδεικνύει ότι η επιχείρησή έχει εντοπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με τις κατάλληλες διαδικασίες διασφαλίζει ότι είναι υπεύθυνη και με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Γιατί εφαρμόζουμε το ISO 14001:2015

 • Για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων μας με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη: την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες.
 • Για να μπορούμε να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον και να μειώνουμε στο ελάχιστου του κινδύνους των κυρώσεων.
 • Για να επιδεικνύουμε τα υψηλά επίπεδα της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο διαγωνισμών, σε εγχώρια και διεθνή έργα ή για την δημιουργία νέων προοπτικών στην ελληνική αγορά
 • Για την εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση υλικών και ενέργειας
 • Για την βελτιστοποίηση της φήμης της εταιρείας

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR

Πιστοποίηση ISO 45001:2018

45001 BadgeΗ εταιρεία μας έχοντας θέσει ως ανώτατο στόχο τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - κατά ISO 45001:2018 στο πεδίο "Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (Provision of e-learning services and development of digital training material)", με αριθμό Πιστοποιητικού: 20152220007307 από την εταιρεία TUV Austria.

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας είναι, η δέσμευση να αποδεικνύει ότι η επιχείρησή έχει εντοπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόληψη ατυχημάτων, τη μείωση του κινδύνου και την ευημερία των εργαζομένων.

Γιατί εφαρμόζουμε το ISO 45001:2018

 • Για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές και υγειές περιβάλλον στους εργαζόμενους
 • Για να μπορούμε να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά τη υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Για να μειώνουμε στο ελάχιστο τις πιθανότητες ατυχήματος
 • Για να βελτιώνουμε το εργασιακό περιβάλλον
 • Για να επιδεικνύουμε τα υψηλά επίπεδα της συμμόρφωσης στην υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο στο πλαίσιο διαγωνισμών, σε εγχώρια και διεθνή έργα ή για την δημιουργία νέων προοπτικών στην ελληνική αγορά

Pdf Icon Πιστοποιητικό GR