Νέο General Developers Meeting

General Developers Meeting

Το νέο General Developers Meeting για το Moodle είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Τρίτη 10:00 π.μ. ( 21 Ιουλίου). Οι συναντήσεις αυτές θα έχουν ως κύριο θέμα "Developments affecting Moodle core's upcoming realeases, including Moodle3.0"

Time 07:00 UTC on Tuesday, 21 July 2015 Add to my calendar
Meeting room Live stream at YouTube
Forum discussion Thread in GDF at moodle.org
Chat Regular dev chat
Twitter #moodledev
Social event page Google+ page
Meeting notes devpad

Θα περιλαμβάνει :

  • Συνοπτική αναφορά σχετικά με τα τελευταία hackfest (Dublin, Melbourne) - David Mudrák
  • Ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα projects των Moodle HQ.
  • Επίσης θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο πάνω σε Learning plans και outcomes project για το Moodle 3.0 - Damyon