facebook-pixel

Elearning

Ο Γιάννης Αράπογλου, Γεν. Διευθυντής της εταιρείας WIDE Services, γράφει για το περιοδικό HR Professional (T. 139).

Το e-learning, ως μέθοδος, συνδυάζει μία καινοτόμα προσέγγιση μάθησης, παρέχει ευελιξία αναφορικά με το πού, πότε και το ρυθμό που μπορεί να ακολουθηθεί βάσει καθημερινότητας και ροής εργασίας.

Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, με συγκριτικά χαμηλό κόστος, να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, να παραμένουν επιστημονικά επίκαιροι στον κλάδο τους, ενισχύοντας τις προοπτικές ανέλιξης στην αγορά εργασίας που σήμερα χαρακτηρίζεται από ισχυρό ανταγωνισμό. Παράλληλα, παρέχει το πλεονέκτημα στην εταιρεία να πλαισιώνει τα στελέχη της με τα καλύτερα δυνατά εφόδια και δεξιότητες μέσα από την υλοποίηση e-learning προγραμμάτων.

O σχεδιασμός και η παρακολούθηση e-learning προγραμμάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και κυρίως για τους Training and Development Managers, που συμβάλλει στο να οργανώσουν καλύτερα τη στρατηγική τους αναφορικά με την ανάπτυξη και υποστήριξη του πολυτιμότερου στοιχείου των οργανισμών, των ανθρώπων. Μάλιστα, ο κλάδος του e-learning, σε βάθος πενταετίας, πρόκειται να επηρεαστεί από την αναδυόμενη τεχνολογία, τις νέες τάσεις σε εκπαίδευση και τις επιχειρησιακές ανάγκες, σύμφωνα με το eLearning Market Trends and Forecast 2017-2021 report της εταιρείας Docebo.

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν;
Η εκπαίδευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων που χρειάζεται να εκπαιδευτεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, η μεγάλη διασπορά αυτών σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, η εξασφάλιση της ομοιομορφίας στην εκπαίδευση και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αποτελούν μερικές από τις ανάγκες που καλύπτει το e-learning. Τα σημαντικότερα οφέλη του e-learning είναι: ευελιξία, πρόσβαση στο περιεχόμενο από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο, μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση χρόνου εκπαίδευσης, ομοιόμορφη και on time εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού. Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Forbes, σύμφωνα με το Global Workplace Analytics, οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται στο γραφείο τους περίπου 50 έως 60% της προγραμματισμένης τους εργασίας. Η ευέλικτη (flex-time) και εξ αποστάσεως (remote) εργασία τείνει να αυξάνεται καθώς οι νεότερες γενιές απαιτούν περισσότερη work-life ισορροπία.

Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, οι “on-the-go” εργαζόμενοι, όπως οι πωλητές σε φαρμακευτικές εταιρείες, δεν κερδίζουν από παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης. Από τη μία πλευρά, είναι δύσκολο για εκείνους να αποκοπούν από τη βαρύτητα του προγράμματος τους και να αφομοιώσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Από την άλλη δε, η εταιρεία τελικά δεν λαμβάνει το μέγιστο δυνατό όφελος από τη γνώση που παρέχει και την εφαρμογή αυτής. Για αυτό είναι μείζονος σημασίας, η δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που συμπληρώνουν το άτομο, κάνουν τη μάθηση προσιτή όπου και αν βρίσκεται κάποιος και ενισχύσουν τη δέσμευση εκ μέρους του στελέχους.

Το e-learning σημαίνει «όχι όρια». Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε online courses από οπουδήποτε. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η διάθεση ενέργειας και χρόνου που δαπανάται για το συντονισμό του «πού» και «πότε» το εκάστοτε course θα λάβει μέρος. Η συλλογή όλης της ομάδας σε ένα μέρος δεν είναι πάντα εφικτή, ενώ το e-learning δίνει σε όλους τους εμπλεκόμενους περισσότερη ευελιξία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δεδομένου ότι οι ανάγκες (επιχειρηματικές και μη) μεταβάλλονται δυναμικά.

Παράλληλα, οι άνθρωποι αναζητούν κάθε ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και ταυτόχρονα, η επαγγελματική ανέλιξη είναι ζητούμενο για πολλά στελέχη. Η e-learning εκπαίδευση και κυρίως τα online προγράμματα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να επιταχύνουν προς αυτή την πορεία και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Ακόμα κι εάν η φύση της εργασίας τους απαιτεί πολλές ώρες εκτός γραφείου, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως λειτουργεί επικουρικά καθώς μπορούν να μετέχουν στα μαθήματα όπου και αν βρίσκονται-συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού τους, του εργασιακού χώρου ή όπου εκείνοι νιώθουν κατάλληλα. Έτσι, τόσο η απόδοσή τους όσο και η παραγωγικότητά τους βελτιώνονται βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται, λοιπόν, για μία σχέση win-win μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων μερών. Σαφώς κάθε εργαζόμενος έχει τον δικό του τρόπο μάθησης και ανταποκρίνεται διαφορετικά στα ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ακόμα κι εάν το υλικό της μάθησης είναι συνεπές για όλους τους συμμετέχοντες, το e-learning επιτρέπει σε κάθε άτομο να «ελέγχει» το ρυθμό των μαθημάτων.

Λόγω της ευελιξίας που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν το εκάστοτε course σε ένα περιβάλλον πιο «κοντά» στο δικό τους στυλ μάθησης. Επιπρόσθετα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν «διασκεδαστικό» περιεχόμενο-υλικό για τους εκπαιδευόμενους μέσα από τη χρήση video, interactive slides, ακόμα και παιχνιδιών που λειτουργούν ως κίνητρο για τα στελέχη και αυξάνουν τη δέσμευσή τους προς τα προγράμματα αλλά και την ίδια την εταιρεία. Επίσης, τέτοια προγράμματα οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα και συμβάλλουν στο ότι οι εργαζόμενοι αφομοιώνουν περισσότερο ό,τι μαθαίνουν και διατηρούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα οφέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αρκετά και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι ανάγκες που καλύπτει αφορούν «τη δραματική μείωση του κόστους εκπαίδευσης για τις εταιρείες και την παροχή πολλών εκπαιδεύσεων ταυτόχρονα και σε χιλιάδες χρήστες, προσφέρεται οπουδήποτε και αν βρίσκεται γεωγραφικά ο εκπαιδευόμενος, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, παρέχοντας στατιστικά και ιστορικό εκπαίδευσης», όπως αναφέρει ο Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της WIDE Services και υπογραμμίζει ότι: «το σημαντικότερο όλων είναι η εξέλιξη των ανθρώπων μιας εταιρείας».

Πηγή: http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=2&arId=5933
Γράφει η Νάνσυ  Βλαχάκη